Skip to content

Gynaecologische Chirurgie

Naargelang de aard van de aandoening of de klachten van een patiënte bestaan er verschillende manieren om te opereren:

– Met een insnede in de buikwand: een openbuik operatie
– Via de schede of vagina
– Via een kijkoperatie of minimaal invasieve chirurgie (hysteroscopie en laparoscopie)

MINIMALE INVASIEVE CHIRURGIE

Door de enorme technologische vooruitgang wordt er nu zoveel mogelijk geopteerd voor de minimale invasieve chirurgie. Enkel wanneer dit niet mogelijk is, zal de gynaecoloog kiezen voor een andere toegangsweg.

Zo heeft men de laatste jaren een belangrijke verschuiving gezien voor de verwijdering van de baarmoeder of hysterectomie, van een openbuik operatie of vaginale ingreep naar de laparoscopische verwijdering van de baarmoeder, waardoor de hospitalisatieduur enorm verkort alsook het postoperatief herstel.
Ook de behandeling van ernstige prolaps (zakking) kan tegenwoordig via laparoscopie: de laparoscopische sacro-colpopexie.

OPENBUIK OPERATIE

Heelkundige ingrepen via een openbuik operatie:

– Hysterectomie voor een zeer grote uterus myomatosus
– Verwijdering van een grote ovariële kyste of kyste ter hoogte van de eierstok

VIA VAGINALE WEG

Ingrepen via vaginale weg:

– Hysterectomie voor zakking van de baarmoeder
– Zakking van de blaas en/of darm
– Incontinentie: plaatsen van een bandje voor urineverlies
– Curettage
– Conisatie